top of page

Pro-Toetie

copycopypaste.png

Wat en Waarom

Spelenderwijs ontdekken en leren. Pro-Toetie is het spel dat daar voor zorgt.

Schurende gesprekken zijn er aan de orde van de dag. Gesprekken waar de meningen over zijn verdeeld. Gesprekken die gevoelig liggen.

Gesprekken die doorgaans niet worden gevoerd. Of wel, echter dan niet mét elkaar maar óver elkaar. Hoe fijn als je dit van jezelf weet en vanuit een stevig fundament anderen optimaal te woord kunt staan c.q. hierin kunt begeleiden. Het spel Pro-Toetie geeft hiertoe handvatten.

Jezelf kennen, de ander kennen én begrijpen. Weten op welke wijze optimaal om te gaan met diverse emoties in de diverse stadia van een gesprek. Op een zodanige manier dat eenieder zich gezien en gekend voelt. Dit en meer vindt al doende plaats in het spel. Het maakt je bewust en je verkrijgt een toolkit aan concrete handvatten hoe met jezelf én de ander om te gaan.

copycopypaste.png
copycopypaste.png

Hoe

Het spel bestaat uit vier kwadranten en kan in teamverband of individueel worden gespeeld. Elk kwadrant heeft een hoofdthema en is onderverdeeld in diverse tegels, die elk een aandachtsgebied vertegenwoordigen. De vragen, stellingen en opmerkingen passend bij de thema's nodigen de speler uit tot zelfreflectie, verdieping en handeling.

Essentieel in het spel is dat de deelnemer letterlijk zijn speelveld gaat vergroten. Hij wint aan kennis, vaardigheden en de juiste attitude om schurende gesprekken in de alledaagse praktijk aan te gaan en naar eenieders tevredenheid te begeleiden.

Kun je wat extra ondersteuning gebruiken bij schurende gesprekken?

Wil je dit graag spelenderwijs aanpakken?

Heb je behoefte aan een blijvend effect in je manier van gesprekken leiden?

Plan een digitaal intakegesprek. Wij informeren je graag en maken in overleg een aanpak op maat voor jouw specifieke situatie.

 

Pro-Toetie is tot stand gekomen in samenwerking met een onderwijs ontwikkelteam (PO, VO, MBO).

Wat kun je winnen 

Je verkrijgt zicht en grip op je huidige- en gewenste manier van communiceren. Inzicht in je gedragspatronen die al dan niet bijdragen tot de gewenste situatie biedt je houvast om hierin daadwerkelijk stappen te zetten.

Je wordt leider in je persoonlijk en professioneel functioneren en daar heeft iedereen baat bij.

Interesse 

bottom of page